امام علي عليه السلام فرمودند: رُبَّ عالِم قَدْ قَتَلَهُ جَهْلُهُ، وَ عِلْمُهُ مَعَهُ لايَـنْـفَـعُـهُ
بسا دانشمندى كه نادانيش او را به كشتن دهد، در حالى كه دانشش بااوست ولى سودى به او ندهد

۱۰   آبان   ۱۳۹۳۸   محرم   ۱۴۳۶۱   نوامبـر   ۲۰۱۴
اوقات شرعــی